Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Madrid Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Nhất Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Tốt nhất thị trấn nhỏ ký túc xá trong Istanbul, Turkey
Madrid Hotel
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Bed & Breakfast Hotel, Budget Hotel, Backpackers Hotel, Cheapstayhotel, Budgetstayhotel, Beststayistanbulhotel